torstai 23. toukokuuta 2013

Tiedätkö mitä kilpailijasi tekevät verkossa?

Verkon merkitys yritystoiminnassa kasvaa kovaa vauhtia, mutta useinkaan yritykset eivät tiedä mitä ja miten kilpailijat tekevät verkossa. Kilpailutilanne verkossa on myös erilainen kuin realimaailmassa eivätkä yrityksen tunnu myöskään tunnistavan todellisia kilpailijoitaan verkon puolella. Vaikka yrityksen liiketoiminta ei tapahtuisikaan verkossa on verkon merkitys muuttunut entistäkin suuremmaksi kansainvälistyvillä markkinoilla. Markkinoiden globalisoitumisen yhteydessä suomalaiset yritykset kohtaavat kotimarkkinoillaan entistä enemmän kansainvälisiä kilpailijoita, jotka ovat omaksuneet verkon hyödyt ja haitat Suomalaisia nopeammin ja pystyneet siksi kansainvälistämään liiketoimintojaan suomalaisia toimijoita nopeammin.

Millä tavalla sitten kilpailua voidaan seurata tai tutkia? Tai minkälaisilla toimenpiteillä voidaan lisätä oman palvelun tai tuotteen tunnettuutta, kilpailukykyä ja kiinnostavuutta kilpailijoihin nähden?
Viimeisten tilastojen mukaan merkittävimmät tiedonhakukanavat b-to-b liiketoiminnassa ovat hakukoneet, yrityksen oma kotisivu, erilaiset suosittelu- tai vertailusivustot, video jakelu sivustot ja uutislehtien sivustot. Miten yritys voi sitten tietää missä suhteessa mitäkin palveluja markkinoinnissa tai viestinnässä pitäisi käyttää ja miten kilpailijat hyödyntävät verkon sisältämiä erilaisia sisältöpalveluja omassa markkinoinnissa tai viestinnässä?

Yksinkertaisin tapa selvittää kilpailutilannetta on teettämällä digitaalinen markkinapositio analyysin. Erilaisia markkinapositio analyyseja on tarjolla jo muutamilla yrityksillä tai analysointi palveluja voi ostaa suoraan verkosta kansainvälisiltä toimijoilta. Parhaan tuloksen ja asiantuntijoiden avun saa kuitenkin käyttämällä jotakin markkinapositio analysointiin erikoistunutta paikallista yritystä, joka voi yhdellä kerralla auttaa nykyisten kotisivujen teknisessä auditoinnissa sekä analyysin tuloksena löytyneiden virheiden tai puutteiden korjaamisessa.

Hyvin toteutetussa markkinapositio analyysissä selviää
  • ketkä ovat yrityksen todellisia kilpailijoita verkossa 
  • mikä on yrityksen tämän hetkinen näkyvyys verkossa kilpailijoihin nähden
  • millä hakusanoilla yritykseen harkoittamaa liiketoimintaa haetaan verkossa
  • minkälaisella sisällöllä houkutellaan omaa kohderyhmää tehokkaimmin omille kotisivuille
Jotta analyysistä olisi yritykselle todellista hyötyä kannattaa antaa ammattilaisen auttaa kotisivujen sisällön muokkauksessa tai yrityksen liiketoimintaan ja löydettävyyttä lisäävien sisällön luomisessa. Ammattilaisen avulla voidaan yritykselle rakentaa myös toimiva promootio suunnitelma, mikä parantaa sekä kotisivujen hakukone löydettävyyttä että ohjaa yrityksen kotisivuille uusia potentiaalisia asiakkaita.

Kun markkinapositio analyysi on toteutettu oikein, tietää yritys tarkasti ketkä ovat todellisia kilpailijoita ja millä tavalla kilpailijat hyödyntävät verkkoa omassa liiketoiminnassa. Kun analyysin jälkeen on tehty tarvittavat muutokset omiin kotisivuihin, hakukone näkyvyyteen, verkkomarkkinointiin sekä  viestintään löytyvät yrityksen tarjoamat tuotteet tai palvelut entistä tehokkaammin verkossa. Yrityksen liiketoiminta on myös tehtyjen toimenpiteiden jälkeen huomattavasti kilpailukykyisempää, mikä näkyy sekä automaattisen liikenteen lisääntymisenä yrityksen kotisivuille että liiketoiminnan selkeänä kasvuna.