perjantai 27. kesäkuuta 2014

Viestintä on keskeinen osa menestyvän yrityksen toimintaa.

Olen tämän vuoden aikana päässyt keskustelemaan usean urheiluseuran johdon kanssa samasta ongelmasta eli miten viestiä ja markkinoida seuran toiminnasta tai tapahtumista riittävän tehokkaasti? Vaikka urheiluseurat toimivatkin pääsääntöisesti yhdistyspohjalta on jokaisen urheiluseuran tavoite kuitenkin sama kuin yrityksillä eli tehdä riittävää liikevaihtoa ja tulosta jotta toiminta on vakaalla pohjalla ja voi jatkua myös tulevaisuudessa.

Niin urheiluseuroissa kuin yrityksissä ymmärretään että viestinnällä ja markkinoinnilla on iso merkitys menestymiseen mutta ei välttämättä keinoja tai osaamista tehokkaan markkinoinnin tai viestinnän tekemiseksi. Usein ongelmana on myös vain ajanpuute. Kun markkinointiin ja viestintään ei ole riittävästi aikaa, ei se ole myöskään suunnitelmallista. Rahaa saatetaan "räiskiä haulikolla ilmaan" ilman johdonmukaisuutta. Käytetään vääränlaista viestintää, väärien markkinointi- ja viestintävälineiden kautta ilman riittävää tehokkuutta. Ajanpuutteen takia ei myöskään tehtyjä toimenpiteitä analysoida tai tehoa seurata riittävän tarkasti. Hyväkin kampanja voi jatkossa jäädä tekemättä kun edellinen ei tuonut heti riittävästi myyntiä tai "ovipumppua ei saatu laulamaan "vaikka kysymys olisi voinut ollut vain pienestä hienosäädöstä markkinointiviestissä tai markkinointivälineen valinnassa.

Siksi ensimmäinen ohjeeni on ollut kaikille sama eli kannatta käyttää aikaa markkinoinnin ja viestinnän suunnitteluun ja aikataulutukseen. Kun tiedetään vastaus kysymyksiin mitä, kenelle ja milloin, saadaan oikea viesti kohdennettua oikeaan aikaan, oikealle kohderyhmälle ja oikean viestintävälineen kautta eikä tehdyt toimenpiteet mene hukkaan. Suunnittelun yhteydessä tulee miettiä mitä markkinointi tai viestintävälineitä halutaan käyttää käyttämään jotta eri sidosryhmiä, yhteistyökumppaneita tai asiakkaita voidaan tavoittaa tehokkaimmin.

Viestinnän ja markkinoinnin tekeminen tulee olla siis suunnitelmallista jotta kaikki tarjolla olevat markkinointi- ja viestintävälineet otetaan huomioon. Välttämättä kaikessa tekemisessä ei tarvita rahaa vaan voidaan käyttää myös kekseliäisyyttä. Käytettävissä on myös useita markkinointi- ja viestintävälineitä joilla haluttu viesti saadaan eteenpäin veloituksetta. Kun markkinointia ja viestintää tehdään laajasti useiden käytössä olevien kanavien kautta on se tehokasta ja tavoittaa halutun kohderyhmän varmemmin.
    

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti